SensorHead SH-CV-1 (design by RFT 2018) LightWave 2018 modeler + KitBashSet